Gem Stones 2020

Creative: Alexander Volkov
Producer: Ekaterina Urova
Photographer: Alexander Volkov
Stylist: Ksenya Dorkina
MUAH: Svetlana Tikhonova@profashionlab.ru
Model: Jenya Kokhanova@rf-models
Back to Top