Fancy italiano 2019

Creative: Alexander Volkov
Producer: Ekaterina Urova
Photographer: Alexander Volkov
Photographer: Olga Tunikova ( still life)
Stylist: Ksenya Vorobeva
MUAH: Svetlana Zhitkevich@profashionlab.ru
Model: Nadi Kuznecova

You may also like

Back to Top